income tax
Wetboek van de inkomstenbelastingen : Titel II. Personenbelasting (art. 3 - 178)
Hoofdstuk II : Grondslag van de belasting

Afdeling VII : Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden

Artikel 126

Artikel 127 WIB voor inkomsten 2007:

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt bij de vaststelling van het totale netto-inkomen van elke belastingplichtige rekening gehouden met :

1° het deel van zijn beroepsinkomsten zoals bepaald na toepassing van de artikelen 86 tot 89;

2° de door hem behaalde of aan hem toegekende inkomsten vermeld in artikel 90, 1° tot 4°;

3° de niet in 1° en 2° vermelde inkomsten die eigen zijn op grond van het vermogensrecht;

4° 50 pct. van de totaliteit van alle andere inkomsten van beide belastingplichtigen.


----------------------------------------
Art. 127 :
   

    *
      art. 127 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2005. (Art. 20, W 10.08.2001) B.S. 20.09.2001
    *
      art. 127 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 2, W 07.12.1988 Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992