verdeling
BW - Boek 1 - Titel VI. - Echtscheiding

Hoofdstuk IV. - Gevolgen van echtscheiding

Art. 295. Indien de gescheiden echtgenoten zich opnieuw verenigen door hun huwelijk andermaal te doen voltrekken, is artikel 1465 alleen van toepassing als er kinderen zijn die niet gemeenschappelijk zijn.


Wetsgeschiedenis