Het huwelijk en het overlijden

Bij het overlijden van een gehuwde persoon, erft de langstlevende een vruchtgebruik op de volledige nalatenschap van de eerststervende.

Ontervend testament

Iemand die gehuwd is maar gevorderd heeft om feitelijk gescheiden te leven en reeds minstens 6 maanden gescheiden leeft, kan in 2005 zijn partner onterven bij testament. Deze regeling vinden we terug in artikel 915bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

In dit geval kan men de partner zelfs onterven van het vruchtgebruik op de voornaamste woning met inboedel. Dat is erg uitzonderlijk in 2005.

 

Over het huwelijk in Belgie:

overspel

 

 

De nalatenschap van een gehuwde persoon

1. Alvorens met de nalatenschap aan te vangen zal men eerst bepalen wat iedere echtgenoot toebehoort

2. Door het huwelijk worden echtgenoten automatisch elkaars erfgenaam zolang het huwelijk bestaat

3. Het wettelijk erfrecht van de langstlevende bestaat uit een vruchtgebruik op de volledige nalatenschap wanneer er afstammelingen zijn

4. Het vruchtgebruik van de langstlevende kan worden omgezet in een rente, een som geld of in volle eigendom

5. Kinderen geboren uit een vorig huwelijk kunnen steeds deze omzetting vorderen

6. Overspelige kinderen kunnen deze omzetting nooit vorderen

7. Het vruchtgebruik van het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning diende, en van het daarin aanwezige huisraad, kan niet worden omgezet dan met instemming van de langstlevende echtgenoot

8. Bij testament kan men de omzetting van het vruchtgebruik regelen in de mate dat dit niet verboden wordt door det wet

Zie ook: HUWELIJK - erfgenaam - vermogen

Over het huwelijk in Belgie: