De nalatenschap van een gehuwde persoon

De regels betreffende de omzetting van het vruchtgebruik zijn van toepassing indien dit vruchtgebruik is verkregen ingevolge overlijden van de huwelijkspartner.

Volgende pagina >>

rechtinbelgie@2747.com

 

Het recht om de omzetting van het vruchtgebruik of de toewijzing in volle eigendom van de goederen bedoeld in artikel 745quater, 4, te vorderen, geldt voor elk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, onverschillig of het verkregen is krachtens de wet of bij testament, dan wel ingevolge huwelijkscontract of contractuele erfstelling. (Artikel 745 quinquies Burgerlijk Wetboek)


Dit recht is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht. Het kan niet worden uitgeoefend door de schuldeisers van de rechthebbende. (Artikel 745 quinquies Burgerlijk Wetboek)

 

Volgende pagina >>

rechtinbelgie@2747.com