De nalatenschap van een gehuwde persoon

Het recht om de omzetting te vorderen kan niet worden ontnomen aan de afstammelingen uit een vorig huwelijk van de vooroverleden echtgenoot. (Artikel 745 quinquies Burgerlijk Wetboek)

Volgende pagina >>

rechtinbelgie@2747.com