De nalatenschap van een gehuwde persoon

Het kind dat tijdens het huwelijk verwekt is door de overledene en een andere persoon dan de langstlevende echtgenoot, kan niet om de omzetting van het vruchtgebruik verzoeken (Artikel 745 quater Burgerlijk Wetboek)

 

Volgende pagina >>

rechtinbelgie@2747.com