De nalatenschap van een gehuwde persoon

Het vruchtgebruik van het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning diende, en van het daarin aanwezige huisraad, kan niet worden omgezet dan met instemming van de langstlevende echtgenoot (Artikel 745 quater Burgerlijk Wetboek)

 

Volgende pagina >>

rechtinbelgie@2747.com