Boek 1 : Titel V.- Het huwelijk

Hoofdstuk I. Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan

Artikel 164 anno 2007:

Echter kan de Koning, om gewichtige redenen, het in artikel 161 bedoelde verbod voor aanverwanten en het in het vorige artikel bevatte verbod opheffen.

Commentaar - Wetsgeschiedenis