Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie -  Afdeling 4. - Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen

Recht toepasselijk bij gebreke van keuze.

Art. 51. Bij gebreke van rechtskeuze door de echtgenoten wordt het huwelijksvermogen beheerst :

  1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen;

  2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van de Staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben bij de voltrekking van het huwelijk;

  3° in de andere gevallen, door het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk is gesloten.

Examenvraag 2005