law - marriage - international

Het huwelijksvermogensrecht in het wetboek van internationaal privaatrecht

in Notarieel Fiscaal Maandblad 2005, aflevering 8 door Veronique De Backer en Hilde Jacobs

Bevoegdheid

Toepasselijk recht

- Rechtskeuze inzake het huwelijksvermogensrecht
- Toepasselijk recht bij gebreke aan rechtskeuze
- Vormvoorschriften
- Wijziging huwelijkse voorwaarden
- Wijziging van het interne materiele recht
- Toepassingsgebied
- Bescherming van derden
- Overgangsbepalingen
- Geen renvoi

Erkenning en uitvoerbaarverklaring