law - marriage - international

Het huwelijksvermogensrecht in het wetboek van internationaal privaatrecht

Toepasselijk recht

- Wijziging huwelijkse voorwaarden

Is dit een vorm- of grondvoorwaarde?

Dit was reeds voor de invoering van het wetboek IPR een twistpunt tussen rechtsgeleerden en men is er thans nog niet uit. Het wetboek IPR geeft een oplossing aan de prblematiek. Uit een lezing van artikel 52 WIPR en 53 WIPR wordt men niet wijzer.

Anno 2008 wordt hier nog steeds over getwist.