law - marriage - international
Wijziging van huwelijksstelsel in het internationaal privaatrecht

Wijziging huwelijksstelsel: grond- of vormvoorwaarde?

Ook in 2005 vlak na de invoering van het wetboek IPR werd geschreven dat dit twistpunt is blijven voortbestaan.