Internationale rechtsmachtafbakening inzake het huwelijk

Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht

Artikel 42 en 43 WIPR bevatten specifieke bevoegdheidsregels inzake onder andere vorderingen betreffende het huwelijk en het huwelijksvermogensstelsel

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

Het Belgisch Wetboek Internationaal Privaatrecht (2004)

Hoofdstuk III. De huwelijksrelatie

Afdeling 1. Internationale bevoegdheid

Internationale bevoegdheid inzake de huwelijksrelatie

Art. 42 De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende het huwelijk of zijn gevolgen, het huwelijksvermogensrecht, de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet, indien:

1į in geval van gezamenlijke vordering, een van de echtgenoten bij de instelling van de vordering zijn gewone verblijfplaats in BelgiŽ heeft;

2į de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten zich in BelgiŽ bevond, niet meer dan twaalf maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering;

3į de echtgenoot die de vordering instelt, bij haar instelling sedert ten minste twaalf maanden zijn gewone verblijfplaats in BelgiŽ heeft; of

4į beide echtgenoten bij de instelling van de vordering Belg zijn.

Uitbreiding van de bevoegdheid inzake huwelijk en echtscheiding

Art. 43 De Belgische rechters zijn eveneens bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen:

1į tot omzetting in echtscheiding van een in BelgiŽ uitgesproken scheiding van tafel en bed of tot herziening van een in BelgiŽ gewezen beslissing betreffende de gevolgen van het huwelijk, van de echtscheiding of van de scheiding van tafel en bed;

2į ingesteld door het openbaar ministerie, die betrekking hebben op de rechtsgeldigheid van een huwelijk, indien dit in BelgiŽ is gesloten of indien een van de echtgenoten bij de instelling van de vordering Belg is of zijn gewone verblijfplaats in BelgiŽ heeft.

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht