Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie

Afdeling 1. - Internationale bevoegdheid

Internationale bevoegdheid inzake de huwelijksrelatie

Artikel 42 anno 2007 : De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende het huwelijk of zijn gevolgen, het huwelijksvermogensrecht, de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet, indien :

1° in geval van gezamenlijke vordering, een van de echtgenoten bij de instelling van de vordering zijn gewone verblijfplaats in België heeft;

2° de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten zich in België bevond, niet meer dan twaalf maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering;

3° de echtgenoot die de vordering instelt, bij haar instelling sedert ten minste twaalf maanden zijn gewone verblijfplaats in België heeft; of

4° beide echtgenoten bij de instelling van de vordering Belg zijn.

Rechtsleer

2747.com / law / Huwelijksrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Verordening 2201/2003 van 27 november 2003

Hoofdstuk II. Bevoegdheid

Afdeling 1. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk

Artikel 3. Algemene bevoegdheid

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht