Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie

Afdeling 1. - Internationale bevoegdheid

Uitbreiding van de bevoegdheid inzake huwelijk en echtscheiding

Art. 43. De Belgische rechters zijn eveneens bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen :

1į tot omzetting in echtscheiding van een in BelgiŽ uitgesproken scheiding van tafel en bed of tot herziening van een in BelgiŽ gewezen beslissing betreffende de gevolgen van het huwelijk, van de echtscheiding of van de scheiding van tafel en bed;

2į ingesteld door het openbaar ministerie, die betrekking hebben op de rechtsgeldigheid van een huwelijk, indien dit in BelgiŽ is gesloten of indien een van de echtgenoten bij de instelling van de vordering Belg is of zijn gewone verblijfplaats in BelgiŽ heeft.

 

2747.com / law / Huwelijksrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht