Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie

Afdeling 1. - Internationale bevoegdheid

Bevoegdheid van de Belgische overheden om het huwelijk te voltrekken

Art. 44. Het huwelijk kan in BelgiŽ worden voltrokken indien een van de toekomstige echtgenoten bij de voltrekking Belg is, zijn woonplaats of sinds meer dan drie maanden zijn gewone verblijfplaats in BelgiŽ heeft.

 

2747.com / law / Huwelijksrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht