Bevoegdheid inzake huwelijksvermogensrecht

Artikel 42 WIPR is van toepassing : Internationale bevoegdheid inzake de huwelijksrelatie :

Gewone verblijfplaats

- Gezamenlijk verzoek
- 12 maanden

Gemeenschappelijke gewone verblijfplaats

- 12 maanden

Belgische nationaliteit

- Beide echtgenoten

Artikel 5 WIPR : Internationale bevoegdheid gebaseerd op de woonplaats of verblijfplaats van de verweerder

EEX (vervangen door Brussel I) is niet van toepassing (toepassingsgebied: art. 1)

Brussel II bis is niet van toepassing (toepassingsgebied: art. 1)
Internationaal huwelijksvermogensrecht 2007: topics - dialogen - clausules