Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III : Titel I. - Erfenissen. Hooofdstuk III. - Onderscheiden orden in de erfopvolging

Afdeling IV. Erfopvolging van de langstlevende echtgenoot

In 1981 werd het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner aanzienlijk uitgebreid.

De regeling van het wettelijk erfrecht is terug te vinden van artikel 745bis tot en met 745septies Belgisch Burgerlijk Wetboek. Deze wetteksten werden nauwelijks nog gewijzigd gedurende de daaropvolgende jaren, afgezien van de wijzigingen omwille van het gewijzigde afstammingsrecht in 1987 en het gewijzigde voogdijrecht in 2001.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht