gehuwd
Wie gehuwd is erft automatisch (en behoudens andersluidend testament) en zolang het huwelijk duurt, een vruchtgebruik op de volledige nalatenschap van de vooroverleden huwelijkspartner.
Heeft de overledene geen kinderen (of kinderen van kinderen enz.), dan krijgt zijn huwelijkspartner bovendien de volledige huwelijksgemeenschap als die er is (bij scheiding van goederen is er geen huwelijksgemeenschap).
 
Bij samenwonenden erven anno 2006 niet automatisch (krachtens de wet) van elkaar. Om elkaar iets na te laten zullen zij een testament moeten opmaken.

Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek 3 : Eerste titel. Erfenissen :
Hoofdstuk III. Onderscheiden orden in de erfopvolging : Afdeling IV. Erfopvolging van de langstlevende echtgenoot : Art. 745bis BW

De langstlevende echtgenoot kan niet zomaar volledig onterfd worden, tenzij de echtgenoten bijvoorbeeld feitelijk gescheiden leven (art. 915 bis BW).