Het wettelijk erfrecht van de langestlevende huwelijkspartner

Ingeval er afstammelingen van de overledene zijn

De huwelijkspartner erft een vruchtgebruik op de volledige nalatenschap van de overledene.

Het huwelijk brengt dus automatisch erfrechtelijke aanspraken in de nalatenschap van de echtgenoot met zich mee.

In 1981 heeft de wetgever zelfs een reservataire erfaanspraak ingevoerd voor de langstlevende echtgenoot.

 

2747.com / law / marriage / legal heir

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht