Huwelijkscontract
Belgisch Gerechtelijk Wetboek : Burgerlijke rechtspleging :  Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk XIbis. Veranderlijkheid van huwelijksvoorwaarden

Art. 1319. De bepalingen van de artikelen 1311 tot 1316 zijn van toepassing op de verzoeken tot homologatie van de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, behoudens het hierna bepaalde :
  1° Het uittreksel uit het verzoek en de homologatiebeslissing worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door de zorg van beide echtgenoten.
  2° De nietigheid waarin artikel 1313 voorziet, kan alleen door de schuldeisers van de echtgenoten worden tegengeworpen.
  3° De kinderen van de echtgenoten genieten dezelfde rechten als artikel 1314 aan de schuldeisers van de verweerder verleent.

Art. 1319bis.