Huwelijkscontract

Hoofdstuk XIbis. Veranderlijkheid van huwelijksvoorwaarden

Art. 1319bis. Indien de formaliteiten, voorgeschreven in het vorige artikel, in acht zijn genomen, zijn de schuldeisers van een der echtgenoten niet meer ontvankelijk om, na de termijn van een jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing in het Belgisch Staatsblad , op te komen tegen de vereffening, wanneer deze met bedrieglijke benadeling van hun rechten is geschied.

Wetsgeschiedenis