Circulaire 16/2006 dd. 16 juli 2006

De rechtspraak maakt een onderscheid inzake soorten levensverzekeringen:
De vermogenswaarde (afkoopwaarde) van de gemengde levensverzekering
Rechtspraak oordeelt dat als de premies met gemeenschappelijke gelden werden betaald, ook de vermogenwaarde (afkoopwaarde) tot het gemeenschappelijk vermogen behoort.

Om uit te maken of de premie(s) voor een levensverzekering betaald werden met gemeenschappelijke gelden of met eigen gelden moeten de gewone regels van het Burgerlijk Wetboek worden gevolgd.


De gewone zuivere levensverzekering
Rechtspraak oordeelt dat hier wel de wet landsverzekeringsovereenkomst dient te worden toegepast.