Circulaire 16/2006 dd. 16 juli 2006
Om uit te maken of de premie(s) voor een levensverzekering betaald werden met gemeenschappelijke gelden of met eigen gelden moeten de gewone regels van het Burgerlijk Wetboek worden gevolgd:


Artikel 1399


Artikel 1400


Artikel 1404 (Wederbelegging)