Belastbaarheid van de levensverzekering inzake het successierecht
Echtgenoten gehuwd onder een stelel met gemeenschap van goederen

De gewone levensverzekering

De gemengde levensverzekering

Een gemengde levensverzekering bestaat uit 2 delen:
- Deels wordt het risico van overlijden gedekt
- Deels wordt een kapitaal uitbetaald bij het bereiken van een bepaalde leeftijd (spaarverrichting).

De spaarverrichting:
Indien de premies voor een gemengde levensverzekering werden betaald met geld van de gemeenschap, kan men stellen dat het kapitaal (de spaarverrichting) ook deel moet uitmaken van datzelfde gemeenschappelijk vermogen. Men past artikel 127 Wet landverzekeringsovereenkomst dan niet toe, gezien het arrest van het Arbitragehof.

Ook voordat men de in de gemengde levensverzeking bepaalde leeftijd heeft bereikt, is er een opgebouwd kapitaal dat men mag beschouwen als een gemeenschappelijk kapitaal.

Bij overlijden van een echtgenoot zal voor de helft successierecht moeten betaald worden op de spaarverrichting indien men het opgebouwde kapitaal beschouwt als een gemeenschappelijk goed.

Indien het kapitaal van de spaarverrichting reeds werd uitgekeerd alvorens er sprake is van een overlijden, zal men in de aangifte van nalatenschap moeten kiezen of de reeds voordien (bij het bereiken van een bepaalde leeftijd) uitgekeerde gelden (indien die uiteraard nog niet werden opgedaan) als eigen of als gemeenschappelijk zal beschouwen.