Het huwelijk en de levensverzekering

1. De wet op de landsverzekering regelt aan wie de verzekeringsmaatschappij rechtsgeldig kan betalen