Is een levensverzekering een eigen goed?

Het Belgisch Burgerlijk Wetboek stelt dat slechts die levensverzekeringen die zijn afgesloten door de begunstigde zelf op hoofd van een ander, eigen goederen zijn.

 

In 1992 werd de wet op de verzekeringsovereenkomsten ingevoegd, en ook daar vinden we een regeling. In 1999 heeft het Arbitragehof zich uitgesproken inzake de discriminatie door deze wet.

 

2747.com / law / marriage / lifeinsurance / Belgie

contact