Huwelijksgoederenrecht : Ontbinding, vereffening, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
Vereffeningsverrichtingen : Samenstelling massa's - Vergoedingen - Lasten en schulden - Verrekening - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten

De samenstelling van de onderscheiden massa's

De boedelbeschijving (artikel 1428 BW)verdeling