Huwelijksgoederenrecht : Ontbinding, vereffening, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
Vereffeningsverrichtingen :  Samenstelling massa's - Vergoedingen - Lasten en schulden - Verrekening - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten

De vergoedinsgrekeningen

De gevallen waarin vergoeding verschuldigd is
Artikel 1432 - 1433 - 1434 BW

Het bedrag van de vergoeding
Artikel 1435 BW
interesten: artikel 1436 alinea 2 BW

De wijze van verrekening
Het salderen van de vergoedingsrekeningen: artikel 1437 - 1438 BW

Rechtsverhoudingen die tot stand zijn gekomen voor 28 september 1977
Maar het stelsel pas nadien ontbonden.

verdeling