Huwelijksgoederenrecht : Ontbinding, vereffening, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
Vereffeningsverrichtingen :  Samenstelling massa's - Vergoedingen - Lasten en schulden - Verrekening - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten

Verrekening van schulden en lasten

Artikel 1430 alinea 3 BW legt het principe van de netto-verdeling op.

Prioritaire betaling van gemeenschappleijke schulden (artikel 1439 BW)

Subsidiaire gehoudenheid van de eigen vermogens van de echtgenoten voor de gemeenschappelijke schulden (artikel 1440 BW)

Regresvordering tussen de echtgenoten onderling (artikel 1441 BW)


verdeling