Huwelijksgoederenrecht : Ontbinding, vereffening, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
VereffeningsverrichtingenSamenstelling massa's - Vergoedingen - Lasten en schulden - Verrekening - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten

De verdeling

De algemene regel
artikel 1445 BW

Het recht van tioewijzing bij voorrang
artikel 1446 - 1447 BW

Heling van gemeenschapsgoederen
artikel 1448 BW

De kosten van de vereffening en verdeling
artikel 1449 BW
verdeling