Huwelijksgoederenrecht : Ontbinding, vereffening, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
VereffeningsverrichtingenSamenstelling massa's - Vergoedingen - Lasten en schulden - Verrekening - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten

Schulden tussen echtgenoten

Artikel 1450 BW

interesten vanaf aanmaning (artikel 1153 BW), of van rechtswege vanaf de dag van ontbinding van het stelsel (artikel 1450 BW)

tussen echtgenoten loopt geen verjaring (artikel 2253 BW)
verdeling