Vereffening van het huwelijksvermogensstelsel

Na ontbinding van het huwelijk: door overlijden, door echtscheiding

Vereffening van het gemeenschappelijk vermogen

- door overgang naar een ander stelsel: grote wijziging, gerechtelijke scheiding van goederen

- door overlijden van minstens een van de echtgenoten

- door echtscheiding: onstaan van de post-communautaire onverdeelheid (art 577 BW) waardoor de echtgenoten de gerechtelijke uitonderdeelheidtreding kunnen vorderen.

Onverdeeldheid bij scheiding van goederen

- gewone gemeenrechtelijke onverdeelheid (artikel 577 Belgisch Burgerlijk Wetboek) die blijft bestaan zoals tijdens het huwelijk dus ook na overlijden of na echtscheiding totdat er een minndelijke of gerechtelijke uitonverdeelheidtreding komt.

- vordering tot uitonverdeelheidtreding door schuldeisers tijdens het huwelijk (815 BW en 1206 Ger.W)

 

2747.com / law / marriage / liquidation

contact

Huwelijksvermogensrecht

Notarieel familierecht

Burgerlijk recht

Koop-verkooprecht

Vennootschappenrecht

Gerechtelijk privaatrecht

Familiaal vermogensrecht

Echtscheidingsrecht

Notarieel recht

Fiscaal recht