Samenwoningsrecht in Belgie

Wettelijke samenwoning

Feitelijke samenwoning

 

2747.com / law / marriage / live together

contact

1. Het is mogelijk een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Daardoor wordt men 'wettelijk samenwonende'.

 

Zie ook: NALATENSCHAP - successierechten