Op grond van 2 jaar feitelijke scheiding kan één van de echtgenoten de echtscheiding vorderen. (1.)

Ingeval van feitelijke scheiding dienen de echtgenoten overeen te komen wie in de voornaamste gezinswoning blijft wonen. Indien zijn geen overeenstemming kunnen bereiken en ook niet meer samen kunnen wonen, kunnen zij zoals steeds voor hun geschillen een beroep doen op de vrederechter om dringende en voorlpige maatregelen op te leggen. Deze maatregelen kunnen onder andere erin bestaan om een afzonderlijke woonst aan iedere echtgenoot op te leggen. (2.)

De echtgenoot die een afzonderlijke woonst heeft gevorderd kan zijn huwelijkspartner volledig onterven. Het is van groot belang de afzonderlijke woonst te vorderen, zelfs al werd deze reeds door de andere partner gevorderd en bekomen. (3.)

(4.)

(5.)