Boek 3 - Titel Vbis. - Wettelijke samenwoning

Art. 1475. § 1. Onder "wettelijke samenwoning" wordt verstaan de toestand van samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig artikel 1476.

  § 2. Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen, moeten beide partijen voldoen aan de volgende voorwaarden :

  1° niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning;

  2° bekwaam zijn om contracten aan te gaan overeenkomstig de artikelen 1123 en 1124.

Wetsgeschiedenis