Notarieel familierecht : Familie- en familiaal vermogensrecht (2000-2002 ) Deel 3 (2007)

Beschermingstechnieken tussen ongehuwd samenwonenden

Wetgeving inzake wettelijke samenwoning
Voorwaarden: artikel 1475 BW
De verklaring van wettelijke samenwoning (vormvereisten)
Dwingende gevolgen van de wettelijke samenwoning: artikel 1477 BW
Artikel 1478 BW:
- al. 1 : De scheiding van goederen
- al. 2 : Het wettelijk vermoeden van onverdeeldheid
- al. 3 : Het vermoeden van schenking
- al. 4 : Mogelijk afwijkende overeenkomsten

Samenlevingscontract
Wettelijk samenwonenden - Feitelijk samenwonenden

Beide samenwonenden bezitten een onroerend goed
Financiering - Beding van aanwas

Een van beide samenwonenden bezit een onroerend goed
Testament: legaat (vruchtgebruik: artikel 917 BW) : reserve
Schenking: schenking van roerende goederen - aanrekening op beschikbaar deel
Huur: levenslang ingaande op overlijdensdag
Commodaat: ingaande op overlijdensdag
Verkoop aan de partner
Aankoopoptie
Gesplitste aankoop blote eigendom-vruchtgebruik: artikel 9 W. Succ.
Levensverzekering: artikel 8 W.Succ.
Oprichting van een vennootschap

Samenwonenden die huren

Een van de feitelijk / wettelijk samenwonenden sloot de huurovereenkomst

Beide feitelijk / wettelijk samenwonenden sloten de huurovereenkomst