Feitelijke samenwoning in Belgie

Zie ook: Wettelijke samenwoning

Vermogensrechtelijke gevolgen

- verhouding tussen de samenwonenden

- verhouding ten aanzien van derden

 

Samenlevingsovereenkomsten

- geldigheid

- vorm en publiciteit

- inhoud: beding van aanwas,

 

Registratierechten op schenkingen

Vlaanderen, Wallonie, Brussel

 

Successierechten

Vlaanderen, Wallonie, Brussel

 

2747.com / law / marriage / living together

contact

Familiaal vermogensrecht

Successierechten

Het opstellen van notariele akten

Erfrecht

Huwelijksvermogensrecht

Registratierechten