Wettelijke samenwoning

Lang lang geleden was het verboden aan personen van hetzelfde geslacht om met elkaar te huwen. Vandaar dat nadat Hasselt en Antwerpen een register voor wettelijk samenwonenden hadden geopend, er een wetgeving is ingeschreven over de wettelijke samenwoning in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Wettelijke samenwoning is in zeker zin gelijk te stellen met een huwelijk onder scheiding van goederen. Maar wat het erfrecht betreft, erven wettelijk samenwonenden niet van elkaar. Voor huishoudelijke schulden zijn beiden echter gehouden, en ook de voornaamste gezinswoning geniet een bijzondere bescherming. Bovendien bestaan er dezelfde mogelijkheden als voor gehuwden om bepaalde contracten zoals persoonlijke borgstellingen te laten niettigverklaren.

De wettelijke samenwoning is echter in tegenstelling tot het huwelijk, veel eenvoudiger eenzijdig stop te zetten. Er is immers geen echtscheiding vereist.

 

2747.com / law / marriage / living together

contact