gehuwd
Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Burgelrijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen
Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming
....
Art. 1288 Ger.W. anno 2005:

Zij zijn ertoe gehouden hun overeenkomst omtrent de volgende punten bij geschrift vast te leggen:
....
    4° het bedrag van de eventuele uitkering te betalen door de ene echtgenoot aan de andere, gedurende de proeftijd en na de echtscheiding, de formule voor de eventuele aanpassing van die uitkering aan de kosten van levensonderhoud, de omstandigheden waaronder dit bedrag na de echtscheiding kan worden herzien en de nadere bepalingen ter zake.
...
Commentaar - RechtspraakUitkering tussen echtgenoten bij eot