gehuwd.be
Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:
Boek  I- Titel V. Het huwelijk
Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten
...
  Art.  213. Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.
...
 Art.  217. Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk.
  Hij kan het overschot besteden voor de aanschaf van goederen in zoverre dit verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep; die goederen staan uitsluitend onder zijn bestuur.
  Wat er daarna nog overblijft is onderworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.

De solidatiteitsverplichting tussen echtgenoten is zowel emotioneel (moreel) als materieel van aard.
Deze bepalingen zijn van dwinden recht. Echtgenoten kunnner en niet van afwijken bij overeenkomst. (art. 212 BW)


Ook wettelijk samenwonenden hebben een zeker solitariteitsverplichting (art.  1477 BW)