Het beheer van goederen bij scheiding van goederen


Indien een echtgenoot het beheer van zijn goederen aan de andere laat, is deze laatste hierover verantwoording verschuldigd zoals ieder lasthebber naar gemeen recht. De toepassing van artikel 1467 van het Burgerlijk Wetboek wordt door de echtgenoten uitdrukkelijk uitgesloten.

Huwelijkscontract 2007: topics - dialogen - clausules