Hof van Cassatie 17 juni 2007

Dat de rechter in feite vaststelt wie van de echtgenoten het beheer heeft van de goederen;

Dat het enkele feit dat een echtgenoot mandaat heeft op de rekeningen van de andere echtgenoot, niet noodzakelijk inhoudt dat die ene echtgenoot daardoor het beheer heeft van de rekeningen van de andere echtgenoot;
...
Dat het arrest aldus het begrip "beheer van de goederen" in voormeld artikel 1467 niet miskent;