gehuwd
feitelijke scheiding - feitelijke samenwoning

Wie huwt zonder huwelijkscontract zal een gemeenschappelijk vermogen bezitten met zijn huwelijkspartner. Het kan ingewikkeld worden om dat gemeenschappelijk vermogen te verdelen bij echtscheiding of na overlijden. Wie gehuwd is onder zuivere scheiding van goederen heeft dat probleem niet.

Door te huwen wordt men de wettelijke erfgenaam van zijn huwelijkspartner. Men kan gedeeltelijk afstand doen van zijn erfrecht ingeval men al kinderen heeft uit een andere relatie. 

Door het huwelijk ontstaat er een vermoeden van vaderschap. Een gehuwde persoon heeft het recht om te weten dat zijn huwelijkspartner een kind erkent bij een andere vrouw (art. 319 bis BW).

Het huwelijk doet onderhoudsverplichtingen ontstaan. Huishoudelijke schulden zijn verhaalbaar op beide echtgenoten (art. 222 BW). Iedere echtgenoot mag vrij een beroep uitoefenen (art. 216 BW).

Door gehuwd te zijn wordt het mogelijk een weduwe of weduwnaar pensioen trekken.

eXTReMe Tracker