feitelijke scheiding - feitelijke samenwoning

Geen enkel wettelijk statuut kan zelfs gehuwden verbieden om zich vrij te verplaatsen. De slavernij is afgeschaft. De mens is vrij om te gaan en te staan waar hij wilt. Vrijheidsberoving is ten strengste verboden.

De enige uitzondering op de vrijheid van iedere mens om zich vrij te begeven waar hij wenst, is de vrijheidsberoving als straf in een gevangenis.

Maar aan de feitelijke scheiding tussen gehuwden, kunnen wel gevolgen zijn verbonden. De feitelijke scheiding opent een juridische de weg naar de echtscheiding.