van feitelijke scheiding tot echtscheiding

Gronden tot echtscheiding - Onderlinge toestemming

De gronden tot echtscheiding zijn te vinden in artikel 229 Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Het is mogelijk op grond van zwaarwichtige gronden tot echtscheiding onmiddelijk een echtscheding te bekomen.

De kern is dat er een onherstalbare ontwrichting van het huwelijk moet zijn.

Ingeval beide echtgenoten de echtscheiding verzoeken, zal een feitelijke scheiding van 6 maanden voldoende zijn.

Indien slechts 1 echtgenoot de echtscheiding verzoekt, zal er sprake moeten zijn van 1 jaar feitelijke scheiding.