van feitelijke scheiding tot echtscheiding

Gronden tot echtscheiding - Onderlinge toestemming

Ook voor wijziging van de echtschedingsprocedure in 2007, bestond de Echtscheiding bij Onderlinge Toestemming (EOT). Het was de meest succesvolle echtscheidingsvorm geworden. De procedure is bijna niet gewijzigd.

Hierbij komt de echtscheiding als volgt tot stand:

- De echtgenoten maken een overeenkomst op waarin zij de echtscheiding regelen.

- Er wordt een verzoekschrijft tot echtscheiding ingedient bij de rechtbank van eerste aanleg met kopij van de overeenkomst

- De echtgenoten verschijnen (in persoon) voor de rechtbank van eerste aanleg en verklaren dat zij uit de echt wensen te scheiden.

- De rechtbank staat de echtscheiding toe. Daarbij wordt de overeenkomst betreffende de minderjarige kinderen door de rechtbank gehomologeerd.