wettelijke samenwoning

De wettelijke samenwoning bestaat uit een verklaring die zoals het huwelijk wordt afgelegd voor de Ambtenaar van de Burgerlijk Stand.

Er bestaan nauwelijks regels met betrekking tot de persoon met wie men kan samenwonen:

- hij mag nog niet gebonden zijn door een (andere) wettelijke samenwoning;

- hij mag niet gehuwd zijn.

Aan de wettelijke samenwoning kan op even eenvoudige wijze als het aangaan ervan een einde worden gemaakt.

Bron: Belgisch Burgerlijk Wetboek: Wettelijke samenwoning