Middelgrote wijziging huwelijksstelsel

De boedelbeschrijving en de regeling van wederzijdse rechten zijn evenmin vereist wanneer een wijziging wordt aangebracht in het gemeenschappelijk vermogen, zonder dat voor het overige het huwelijksvermogensstelsel dermate wordt gewijzigd dat het volledig moet worden vereffend. Op verzoek van een van de echtgenoten of van de rechtbank dient evenwel een boedelbeschrijving en een regeling van de wederzijdse rechten te worden opgemaakt.

Bron : artikel 1394 BW - Procedure: homologatie artikel 1395 BW.

Voorbeelden:

- inbreng in gemeenschap
- inbreng in gemeenschap gecombineerd met een verblijvingsbeding

- toevoeging beperkte gemeenschap
- toevoeging beperkte gemeenschap gecombineerd met inbreng onroerend goed

Examenvragen: 2006 : korte antwoorden - 2001 : meerkeuzevraag

2007 Topics : huwelijkscontract