Middelgrote wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

Zie ook: Grote wijziging en Kleine wijziging

De boedelbeschrijving en de regeling van wederzijdse rechten zijn evenmin vereist wanneer een wijziging wordt aangebracht in het gemeenschappelijk vermogen, zonder dat voor het overige het huwelijksvermogensstelsel dermate wordt gewijzigd dat het volledig moet worden vereffend. Deze middelgrote wijziging werd ingevoerd in 2003.

Voorbeelden van middelgrote wijziging

- Bij inbreng van goederen

- Afstand van het recht van natrekking met betrekking tot een eigen goed ten bate van de gemeenschap

- Betwist geval anno 2006

 

Homologatie door de rechtbank

Verzoekschrift ondertekend door de echtgenoten

Verzoekschrift wordt door de notaris gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Bij verzoekschrift van ... 2005, neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op ... 2005, hebben de heer Calewaert, Philip, geboren te Schoten op 16 januari 1979, en zijn echtgenote, Mevr. Van Roosenbroek, Ann Lena Alfons, geboren te Wilrijk op 10 februari 1977, samenwonende te 2930 Brasschaat, Kortestraat 3, gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract, om homologatie verzocht van de akte verleden voor geassocieerd notaris Joseph Roevens, te Brasschaat, op ... 2005, inhoudende behoud van het wettelijk stelsel met inbreng van een onroerend goed te Wuustwezel door de echtgenote.
(Get.) J. Roevens, notaris.

De rechtbank van eerste aanleg roept de echtgenoten op en de echtgenoten verschijnen in persoon voor de rechter

De homologatie van de akte wijziging huwelijksvermogensstelsel wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

 

2747.com / law / marriage / medium change

contact

Huwelijksvermogensrecht Testamenten